Với 24 quận, huyện trên địa bàn TPHCM, nếu có đầy đủ 24 trung tâm văn hóa và 24 nhà thiếu nhi hoạt động hiệu quả (chưa kể các khu vui chơi được hình thành từ các công viên, siêu thị, thư viện…) thì chắc chắn sân chơi dành cho thiếu nhi sẽ rất phong phú. Tuy nhiên, thực tế hiện nay dường như sân chơi dành cho thiếu nhi trên địa bàn thành phố chưa thỏa niềm vui cho các em nhỏ.