(Chinhphu.vn) – Sai phạm trong hoạt động đào tạo liên thông, liên kết có thể bị phạt tới 60 triệu đồng. Đồng thời đối tượng vi phạm còn bị tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề tới 1 năm, thậm chí có thể bị đình chỉ hoạt động giáo dục nếu tái phạm.