Cupcake là tên tiếng Anh của các loại bánh nhỏ, hay còn gọi là "bánh cổ tích" trong những bữa tiệc của nàng tiên nhỏ bé.