(AloBacsi) - Cháu đã dùng rất nhiều thuốc, làm đúng theo lời BS dặn kể cả việc quan hệ vợ chồng, vệ sinh cá nhân mà chưa thấy đỡ.