NDĐT - Ngân hàng công thương Việt Nam đã ký quyết định sa thải ông Khổng Xuân Lộc, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần công thương thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ).