(NDHMoney) HNX vừa thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sao Việt (mã SVS).