- SNSD, 2PM, Sistar, MissA và The Gate sẽ tham gia một festival âm nhạc diễn ra tại TP.HCM vào cuối tháng sau.