Safe Mode là chế độ an toàn để khởi động Windows thường được sử dụng khi hệ thống gặp lỗi. Phần mềm nhỏ gọn SMFixer sẽ là công cụ hữu hiệu khi bạn không thể vào được Safe Mode.