VITV - kênh truyền hình thị trường, kinh tế, tài chính chuyên biệt theo thời gian thực duy nhất tại Việt Nam, phát sóng 24/24 trên hệ thống VCTV.