(GD&TĐ) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản hướng dẫn cụ thể công tác tự đánh giá trường mầm non theo quy trình rút gọn, nhằm chuẩn bị cho việc triển khai Dự án Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học của trẻ mầm non trên phạm vi toàn quốc.