- Dưới đây là đề thi lớp 6 (thời gian làm bài là 90 phút) vào Trường Marie Curie năm 2009. Mời bạn đọc tham khảo.