Thời gian gần đây, tình trạng chặt phá rừng trái phép tại tỉnh Sơn La lại nóng lên khi có dư luận cho rằng, các cơ quan chức năng buông lỏng quản lý để cho lâm tặc chặt phá rừng, vận chuyển trái phép gỗ Pơ mu tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Xùa với quy mô lớn.