(TNTT>) “Thú câu cá lóc như có ma lực, ai đã dính vào rồi thì khó bỏ”, nhà văn Phan Trung Nghĩa, ở Bạc Liêu, nhận định trúng phóc...