Chưa phát hiện rong biển khô bị cảnh báo tại TPHCM. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP sẽ kiểm tra các loại sản phẩm rong biển đang bán trên thị trường