(GD&TĐ- Để các em thiếu nhi có một mùa hè sôi nổi, bổ ích và thiết thực, các địa phương trong cả nước đã đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng các hình thức vui chơi cho các em trên cơ sở “học mà chơi, chơi mà học”.