Masters Series Rome 2011 diễn ra tại Foro Italia là một trong những giải tenis được mong đợi hàng năm tại Ý cũng như trên thế giới.