Những dòng điếu văn chân thực cảm xúc khiến những người có mặt trong lễ viếng cố nghệ sĩ Hồng Sơn ai nấy phải bật khóc.