Để nói ra tiếng yêu thật đơn giản nhưng dành trọn vẹn trái tim cho người mình yêu lại chẳng dễ một chút nào.