Kinh doanh khó khăn, hàng tồn kho cao, khốn đốn vì các quy định thuế là những bức xúc của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn trong buổi đối thoại với Cục Thuế TP. HCM mới đây.