Đó là tiết lộ của chàng ma cà rồng Robert Pattinson về phần cuối của "Hừng Đông".