Một người dân đập chết một con rắn hổ cạnh hồ Thủy Liêm trên đỉnh núi Cấm (An Giang). Ít lâu sau, vùng này xuất hiện tin đồn rắn chồng tìm kẻ thù để báo oán cho vợ.