PN - Không phải khổ luyện, chỉ cần bỏ ra từ 15 - 20 triệu đồng là có thể sở hữu ngay một chứng chỉ tiếng anh TOEFL ITP (TOEFL nội bộ). Chuyện mua bán này lại càng “rộ” lên khi mùa thi và tốt nghiệp cao học đang tới gần.