Cháu năm nay 13 tuổi, là con gái nhưng ria mép mọc nhiều. Bác sĩ cho cháu hỏi, có cách nào làm ria mép rụng đi không?