Lo lắng trước cảnh báo về một lớp trẻ thiếu kỹ năng sống, tranh thủ những ngày nghỉ hè năm nay, không ít phụ huynh ở thành phố Đà Nẵng đã tìm đến các trung tâm huấn luyện kỹ năng sống để trang bị cho con em mình sự tự tin cũng như khả năng ứng phó trước mọi tình huống.