GiadinhNet - Gần một tuần trở lại đây, rau xanh đã tăng giá gấp đôi, thậm chí có loại tăng lên 2,5 – 3 lần so với trước. Bên cạnh lý do một số loại rau họ cải đang vào cuối vụ, có cả bàn tay thao túng “đẩy giá” kiếm lợi của tiểu thương.