Việc ngâm rau sống vào dung dịch thuốc tím (thường dùng dung dịch một phần nghìn, ngâm trong khoảng 15-20 phút) tuy có đỡ nhưng chưa phải an toàn.