2 năm sau thảm họa hạt nhân ở Fukushima, đến bây giờ người ta mới thấy được hết những ảnh hưởng của nó tới hệ thống động, thực vật...