Một người môi giới bất động sản tại Mỹ cho biết, ông ta được ủy thác rao bán một "thị trấn ma" với giá 3,9 triệu USD (hơn 80 tỉ VND).