Năm mới đang lù lù đi đến. Giờ phút này, ai cũng nghĩ về nó, tuy nhiên mỗi cá nhân nghĩ theo cách của mình.