Cùng với Truyện Kiều, Văn tế thập loại chúng sinh (còn có tên khác là Văn chiêu hồn) của thi hào Nguyễn Du cũng xứng đáng được tôn vinh là kiệt tác văn chương, nhưng có sự khác nhau. Nếu Truyện Kiều là sự sáng tạo, sự thăng hoa từ một tác phẩm văn xuôi Trung Quốc (Kim Vân Kiều của Thanh Tâm Tài Nhân), nghĩa là còn phải mượn cái cốt của bên ngoài, thì Văn tế thập loại chúng sinh là một sáng tạo hoàn toàn của thi sỹ…