Ngày 17/8, tại trụ sở Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH), đồng chí Giàng Seo Phử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) và đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, đã có buổi làm việc, nhằm rà soát, đánh giá hiệu quả các chính sách vùng dân tộc, miền núi; những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện các chính sách này.