KTĐT - Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2014 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ngày 13/1, quận Hà Đông đã tổ chức lễ ra quân thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014” trên địa bàn quận.