Tập truyện mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh (ảnh) - Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh - gồm những câu chuyện gắn liền với thế giới trẻ thơ như chuyện đi học, chuyện ma, làm bạn với con cóc, con cuốn chiếu, con ve… sẽ ra mắt độc giả cả nước vào ngày 9.12.2010.