Quyết định này được đưa ra sau khi bạo lực bùng phát hồi tháng 3 vừa qua tại quốc gia này.