(VTC News) - Đời sống xã hội thế nào thì ra đường sẽ thấy đúng như thế, xã hội lộn xộn, thiếu quy củ thì ra đường cũng thế, chuyên gia kỳ cựu giao thông nói.