Ngày 14-10-2010, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 2644/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen (Đợt 1) của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống lũ, lụt và tìm kiếm cứu nạn trong đợt lũ từ ngày 30/9 đến 05/10/2010.