(Chinhphu.vn) - Ông Võ Việt Hảo (tỉnh Đắk Lắk) hỏi: Ban Thanh tra của trường học có nhiệm kỳ 2 năm thì có được quyền thanh tra 1 sự việc diễn ra đã 4 năm?