(VOH) - Theo số liệu ngành nông nghiệp thành phố, đất sản xuất nông nghiệp năm 2008 của huyện Củ Chi còn trên 32.000 ha, là một trong những huyện ngoại thành có nhiều đất nông nghiệp nhất ở thành phố.