Muốn phát triển bền vững giao thông đô thị Hà Nội, cần công tác quy hoạch phải bài bản và dự báo được khả năng phát triển.