Lớp đào tạo cán bộ công nghệ thông tin tại Đại học Thái Nguyên. ( Ảnh: PHƯƠNG CƯỜNG )