(ANTĐ) - Hỏi: Do đặc điểm ngành nghề và quy mô hoạt động nên công ty của tôi sử dụng rất ít lao động (chỉ có 5 người). Vậy theo quy định của pháp luật hiện hành tôi có phải đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc cho người lao động không hay có thể trả trực tiếp bảo hiểm xã hội cùng với lương cho người lao động?