(Chinhphu.vn) - Ông Lê Hiếu (lehieubvlc@...) hỏi: Cơ quan tôi chỉ thanh toán tiền đi lại, phụ cấp đi đường cho công chức nghỉ phép thăm bố mẹ, con đẻ bị ốm, còn các trường hợp khác chỉ được nghỉ phép chứ không được thanh toán tiền đi lại, phụ cấp đi đường, như vậy là đúng hay sai?