QĐND - Bạn đọc Nguyễn Thu Trang ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động được pháp luật quy định như thế nào?