Ông Bùi Đức Tân ở khối 20 thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) hỏi: