(ANTĐ) - Hỏi: Vợ tôi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản bị tòa án quyết định kê biên tài sản thì các tài sản chung của tôi và vợ tôi được giải quyết như thế nào? Đối tượng nào bị áp dụng biện pháp kê biên tài sản? Quy định về việc kê biên tài sản?