KTĐT - Ngày 18/9, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chế độ chính sách đối với giáo viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các trường mầm non công lập trên địa bàn.