Quyết định số 14/2008/QĐ-BTC ban hành ngày 11/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu.