(Petrotimes) - Chiều 18/6, Quốc hội họp toàn thể tại hội trường để biểu quyết thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi với những nội dung được nhiều người quan tâm như: quy định về tuổi nghỉ hưu, mức lương tối thiểu, chế độ nghỉ thai sản, tiền làm thêm giờ và số giờ làm thêm của người lao động…