Quy định mới về đổi giấy phép lái xe

Báo GTVT - 

GPLX được đổi chậm nhất là 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Khi đổi GPLX thì cơ quan quản lý cấp GPLX phải cắt góc GPLX cũ. Chi tiết...

Tin mới

Từ khóa liên quan