Mới đây, Bộ Tài chính đã đưa ra những phương án cuối cùng hướng dẫn việc thực hiện thu thuế TNCN trong năm 2009. Nội dung đáng quan tâm nhất đó là, xác định thu nhập chịu thuế bằng nguồn gốc chi trả, chứ không phải tại thời điểm chi trả như dự định trước đây. Bên cạnh đó, các khoản tiền lương tháng thứ 13, tiền thưởng Tết năm 2009… sẽ được miễn 50% số thuế phải nộp.